Telerozyon Kesimine Etki Eden Faktörler

TELEROZYONDA KESİME ETKİ EDECEK FAKTÖRLER

Telerozyonda malzeme kesimi sırasında ;
-işleme hızı
-yüzey düzgünlüğü (pürüzlülük)
-ölçü tamlığı
Aşağıda belirtilen etkenler doğrultusunda değişkenlik gösterebilir.

Malzeme

-yapısı
-iletkenliği
-manyetik özelliği
-kalınlığı

Erozyon teli

-telin yapısı
-telin çapı
-telin gerginliği
-telin soğutulması
-telin akış hızı
-parça kalınlığına göre değişen kılavuzlar arasındaki mesafe

Parametreler

-jeneratör değerleri ayarları
-ofset değerleri
-kesim yöntemi

Dielektirik sıvı

-suyun soğuk sıcak oluşu
-püskürtme hızı
-temizlik oranı
-saflığı

Diğer nedenler

-parça düzlemsellikleri
-oturma yüzeyi bozukluğu (tezgah tabla yüzeyi)
-tel akış sisteminin düzensizliği
-bakım süresi geçmiş elemanların oluşturabileceği durumlar