Yapılması Gerekenler

ÜZERİNDE TELEROZYON İŞÇİLİĞİ OLAN PARÇAYI TELEROZYONA GETİRMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER:

• Parça üzerinde kesilecek profiller haricinde kalan bütün işlemler tamamlanmalıdır , kesilecek olan profil ön delikleri dahil
Özellikle parça ısıl işlem görecekse
• Parça ısıl işleme gitmişse telerozyona gelmeden önce mutlaka taşlanmalı
• Isıl işlem yapılmayacak ise taşlanmalı veya düzgün bir paralel yüzey oluşturulmalıdır.
• Parça üzerinde kompratör yüzeyi oluşturulmalı mümkünse en uzun kenar
• Parça üzerinde bir referans köşesi oluşturulmalı veya belirtilmeli
• Parça üzerinde kesilecek profiller için bir ön delik (program başlangıç) oluşturulmalı
• Delinecek delikler parça profiline etki etmeyecek şekilde yakın delinebilir aksi takdirde kesim süresi ve kesim hattı uzunlu maliyete etki eder.
• Üzerinde unutulmuş veya delinmesi zor olan delikler telerozyon kesimine başlamadan önce hızlı delik erozyonda delinebilir.
• Parçaya telerezyon işçiliği uygulanacaksa malzeme alırken ve ısıl işlem yapılırken belirtilmelidir.