Fanuc X0C Telerozyon

Fanuc X0C Telerozyon

FANUC α-0C Telerozyon

PARÇA İŞLEME ÖLÇÜLERİ

"X" Eksen

"Y" Eksen

"Z" Eksen

"U" Eksen

"V" Eksen

320 mm

220 mm

180 mm

120 mm

120 mm

TABLA ÖLÇÜLERİ

"X" Eksen

"Y" Eksen

500 mm

350 mm

ÇALIŞMA TANKI ÖLÇÜLERİ

"X" Eksen

"Y" Eksen

750 mm

500 mm

MAX. PARÇA YÜKSEKLİĞİ

180 mm

MAX. PARÇA AĞIRLIĞI

450 kg

KESİM ORTAMI

Havuzlu Kesim

AÇILI KESİM AÇI DEĞERİ

± 30 º / 100 mm

KULLANILAN TEL ÇAPLARI

Æ 0,25 mm